Český svaz orientačních sportů

P O K Y N Y

2. závod žebříčku B – Čechy, krátká trať
závod Rankingu s koeficientem 1.04
7.kolo soutěží Východočeské oblasti v OB
Pořadatel: Sportovní klub lyžování a orientačního běhu Nová Paka
Datum: Neděle 15. 5. 2011
Místo: Lázně Bělohrad – Horní Nová Ves
Centrum závodu: Areál Mysliveckého sdružení a pastvina statku - doporučujeme oddílové stany.
Doprava: Příjezd bude značen výraznými žlutými šipkami z odbočky ze silnice Lázně Bělohrad – Bělá u Pecky.
Parkování: Auta na louce pod shromaždištěm za poplatek 20 Kč, autobusy na zpevněné ploše v areálu statku za poplatek 100 Kč.
Prezentace: V sobotu 14. 5. 2011 v centru ŽB-Čechy (STH) vedle stánku Kazboše od 9:00 do 14:00.
V neděli 15. 5. 2011 v centru závodu od 8:30 do 9:30 hod.
Upozornění: Vzhledem k tomu, že je třeba odprezentovat 101 oddílů, žádáme všechny o prezentaci pokud možno již v sobotu.
Mapa: Malá opička 1:10000, E=5 m, stav jaro 2011,mapový klíč ISOM2000.
autoři: Jiří a Zdeněk Novákovi.
hlavní kartograf: Zdeněk Novák.
Rozměr mapy formát A4, pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.
Terén: Podhorský kopcovitý terén dobře průchodný s minimálním podrostem, les smíšený, v části je terén značně členitý s množstvím drobných terénních tvarů, kamenných polí, volných kamenů a jam po dávné těžbě kamene. Dbejte zvýšené opatrnosti. Doporučujeme tejpování.
Závodní prostor: Kromě centra závodu (parkoviště, příjezdová cesta a louka shromaždiště) je veškeré okolí závodním prostorem.
Kategorie: Podle rozpisu závodu. Vzhledem k velkému množství přihlášených v H21 byla přidána podkategorie H21C.
Vzdálenosti: shromaždiště - parkoviště autobusů500 m,
shromaždiště – parkoviště aut0 - 100 m,
shromaždiště – start1200 m,
shromaždiště – cíl0 m.
Start: 000 = 10:00
Intervalový, výdej map po startu, povinný úsek na mapový start 80 m
!Pro kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovního času 120!
Na startu nouzové WC.
Popisy kontrol: Pro každou kategorii k dispozici na výsledkové věži na shromaždišti.
Systém ražení: Elektronický systém ražení SPORTident.
V případě poruchy elektronického ražení závodníci razí do určených políček na mapě. Kontrola ražení v mapě ve zvláštním koridoru přímo v cíli. Bez kontroly ražení v mapě bude závodník diskvalifikován.
Předpokládané časy: Podle SŘ soutěží ČSOS v OB.
Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie.
Cíl: Uzavření cíle ve 14:30.
Výdej map: V cíli ve 12:45.
Vyhlášení vítězů: Ve 13:30 na shromaždišti. Vyhlášeni budou první tři v kategoriích HDR, HD10N,C, HD12C,D, HD14BD, HD21A,B, a pouze vítězové v ostatních podkategoriích B.
Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány na výsledkové věži na shromaždišti. Konečné oficiální výsledky i s mezičasy a protokol budou zveřejněny na stránce závodu: http://www.npa.cz/zavody/zebB2011/. Zúčastněným oddílům budou zaslány pouze výsledky a protokol v elektronické podobě na e-mailové adresy uvedené v adresáři ČSOS.
Občerstvení: V cíli voda se šťávou.
V centru stánky s bohatým výběrem jídla a pití.
Šatny: Vlastní stany na louce shromaždiště a vlastní dopravní prostředky.
WC: V centru 14 ks mobilních toalet TOITOI a pro pány pisoár, na startu nouzové WC. Neznečišťujte okolí centra závodu a startu.
Mytí: V umyvadlech na shromaždišti.
Školka: Zřízena pro děti závodících rodičů na shromaždišti - v provozu 10:00 až 14:00
První pomoc: Lékař na shromaždišti u vyčítání čipů.
Protesty: U hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč, při oprávněném protestu bude vklad vrácen.
Jury: Cabrnoch Jiří (DKL), Matras Tomáš (CHT), Netuka Jan (SHK)
Funkcionáři závodu: Ředitel závodu: Kalibán Jaroslav  
Hlavní rozhodčí: Antoš Filip, R2  
Stavitel tratí: Novák Jiří, R2  
Předpis: Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB, Soutěžního řádu soutěží ČSOS v OB a Soutěžního řádu Vč. oblasti v OB.
Upozornění: Žádáme všechny účastníky závodu o důsledné udržování pořádku v celém prostoru centra. Jsme v prostoru mysliveckého sdružení, tak ukažme, že i orienťáci patří do lesa.
Zákaz vstupu do oplocenek, čerstvě vysázených pasek a oplocených pozemků.
Zákaz vstupu do lesa se psy.
Nezkracujte cestu na start přes čerstvě oseté pole!!!
Pořadatelé přejí všem závodníkům správný směr a pěkný sportovní zážitek na mapě MALÁ OPIČKA.
Sloupek rychlé reakce
Partneři ČSOS
Aktualizováno: 16. května 2011   |   Webmaster   |   © 2011, SK LOB Nová Paka