13. závod Východočeského poháru v OB pro rok 2008

P O K Y N Y

Pořadatel:
Východočeská oblast ČSOB.
Technické provedení:
SK Lyžování a orientačního běhu Nová Paka.
Datum:
Sobota 18. října 2008.
Shromaždiště:
Nová Paka – sjezdovka u zimního stadionu
Prezentace:
Na shromaždišti od 8.30 do 9.30 hod.
Start 000:
10.00 hod.
Mapa:
ZA BARÁKEM, 1:10000, E=5 m, stav září 2008, rozměr 297 x 210 mm,
mapovali Karel, Jiří, Zdeněk Novákovi a Filip Antoš.
Pro všechny kategorie jsou vodovzdorně upraveny.
Zvláštní map.značky:
Zelené kolečko: výrazný strom
Zelený křížek:    vývrat
Hnědý křížek:     plošinka
Černý křížek:     jiný objekt
Terén:
Kopcovitý s množstvím erozních tvarů, místy kameny a srázky, různorodý porost s převážně dobrou průběžností, částečně louky.
Závodní prostor:
Kromě centra závodu (dolní část sjezdovky a zimní stadion) je veškerý prostor na jih od příjezdové komunikace závodním prostorem.
Vzdálenosti:
Shromaždiště – start:          750 m, 0m převýšení,
                                         značeno modrobílými fábory
Shromaždiště – cíl:              0 m
Parkoviště - shromaždiště:   do 200 m
Systém ražení:
Elektronický systém ražení SPORTident, poslední ražení při průběhu cílem. V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených okének na mapě. Kontrola ražení do mapy v cíli. Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskalifikován.
Organizace startu:
v 1. koridoru kontrola podle startovky a nulování čipů
ve 2. koridoru kontrola nulování čipů
ve 3. koridoru start
! Pro kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný!
Startovní listina:
Bude vyvěšena na shromaždišti a na startu. Oddílové startovní listiny u prezentace v obálce. Změny a dohlášky na dohláškovém tiskopisu Vč oblasti předložte již vyplněné.
Šatny:
Pod širým nebem na shromaždišti, v případě špatného počasí ve vlastních stanech nebo dopravních prostředcích.
Občerstvení:
Na trati voda – značeno v mapě, v cíli voda se šťávou.
V centru stánky s bohatým výběrem občerstvení a bufet Hokejka na zimním stadionu.
WC:
Na shromaždišti bude k dispozici sociální zařízení zimního stadionu s dostatečným počtem záchodů. Zákaz vstupu v botách se hřeby!!
Na startu nouzové WC.
!!Důrazně žádáme účastníky závodu, aby používali pouze vyhrazené WC!!
Mytí:
V umyvadlech v sociálním zařízení zimního stadionu. Pouze k mytí vlastní osoby. Neperte své dresy a neumývejte boty!!
Zdravotní služba:
Lékařská služba na poliklinice v Nové Pace.
Výsledky:
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu na označeném místě, oficiální výsledky a mezičasy budou k dispozici na stránkách Vč.oblasti a na stránce závodu: http://www.npa.cz/zavody/pohar2008/
Výdej map:
Mapy se odevzdávají v cíli do 12.00 hod.
Časový limit:
120 min pro všechny kategorie.
Vyhlášení:
Vyhlášení prvních tří závodníků v žákovských kategoriích a kategoriích DH21A,C v ostatních kategoriích pouze vítězové ve 13.00 hod.
Protesty:
Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, při oprávněném protestu bude vklad vrácen.
Předpis:
Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu soutěží Vč oblasti ČSOB pro rok 2008.
Parkování:
Autobusy na příjezdové komunikaci, auta na odstavných plochách u centra závodu. Zákaz parkování mimo určené prostory, dbejte pokynů pořadatelů. Parkovné za auto 20 Kč. Parkování autobusů zdarma. Příjezd na parkoviště ze silnice Trutnov-Jičín. Bude značeno. Používejte pouze značený příjezd. Nová Paka je značně rozkopána. Info na stránkách závodu viz. plánek příjezdu.
Upozornění:
- Zákaz vstupu do oplocenek, čerstvě vysázených pasek a oplocených pozemků. Nevstupujte na soukromé pozemky v prostoru centra.
- Dejte pozor při přebíhání silnice 3.tř. Nová Paka-Úbislavice!!
- Zákaz vstupu do lesa se psy.
- Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru závodu a na shromaždišti.
- Prezentace a dohlášky budou bezpodmínečně ukončeny v 9.30!!!
- Poslední prodej fy KAZBOŠ - po vyhlášení výsledků losování cen!!!
Funkcionáři závodu:
ředitel závodu:         Kalibán Jaroslav
hlavní rozhodčí:        Novák Jiří
stavitel tratí:             Bejr Zdeněk
velitel shromaždiště:  Novák Karel
Pořadatelé přejí všem závodníkům dobrý směr, šťastný lov (samozřejmě kontrol) a nezapomenutelné zážitky ze závodu na mapě Za Barákem.
Partneři SK LOB Nová Paka
Aktualizováno: 15. října 2008   |   Webmaster   |   © 2008, SK LOB Nová Paka