14. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 9. října 2010
Tech. provedení:   SK LOB Nová Paka (NPA)
Přihlášky:      do 3.10.2010 na na OB Haná (výjimečně na e-mailu 
           jaroslav.kalibán#qscomp.cz)
Shromaždiště:    Borovnička – louka na SV okraji obce

Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu 08:45 - 09:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod

Vzdálenosti:     parkování - centrum        do 100 m
           centrum - start          do 1500 m
           centrum - cíl              0 m
Mapa:        Yperit,  1:10 000, E = 5 m, stav 2008 (revize 2010)

Trať:        zkrácená

Terén:        klasický středoevropský terén, mírně členitý s okrajovými 
           svahy v S části, porostově rozmanitý, v části nepřehledné 
           hustníky s různou průběžností a sníženou viditelností, 
           místy kameny a skalky, v části rovinatý, čistý les s hustou 
           sítí vodotečí

Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
           hlavní rozhodčí: Jiří Novák, R2
           stavba tratí:  Filip Antoš, R2

Informace:      http://www.npa.cz/zavody/pohar2010/
Upozornění:     bude vybíráno parkovné
Partneři SK LOB Nová Paka
Aktualizováno: 14. října 2010   |   Webmaster   |   © 2010, SK LOB Nová Paka