14. závod Východočeského poháru v OB pro rok 2010

P O K Y N Y

Pořadatel:
Východočeská oblast ČSOS.
Technické provedení:
SK Lyžování a orientačního běhu Nová Paka.
Datum:
Sobota 9. října 2010.
Shromaždiště:
Prezentace:
Na shromaždišti od 8.45 do 9.30 hod.
Start 000:
10.00 hod.
Mapa:
YPERIT, 1:10 000, E 5 m, stav léto 2010, formát A4,
autoři Z. Sokolář, R. Horký, Z. a J. Novákovi .
Mapy jsou v mapníku pro všechny kategorie.
Terén:
Klasický středoevropský terén, mírně členitý s okrajovými svahy v S části, porostově rozmanitý, v části nepřehledné hustníky s různou průběžností, místy kameny a skalky, v části rovinatý čistý les s hustou sítí vodotečí.
Tratě:
Pro všechny kategorie zkrácená.
Závodní prostor:
Veškeré lesní prostory na SV od silnice Mostek – Borovička mimo značené cesty na start.
Vzdálenosti:
Shromaždiště – start:                 200 m, značeno modrobílými fábory,
Shromaždiště – cíl:                     0 m
Parkoviště - shromaždiště:          0 m
Výstup autobusy - shromaždiště: 500 m
Systém ražení:
Elektronický systém ražení SPORTident, poslední ražení při průběhu cílem. V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených okének na mapě. Kontrola ražení do mapy v cíli. Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskalifikován.
Organizace startu:
v 1. koridoru kontrola podle startovky a nulování čipů
ve 2. koridoru kontrola nulování čipů
ve 3. koridoru start
! Pro kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovního času 100!
Startovní listina:
Bude vyvěšena na shromaždišti a na startu. Oddílové startovní listiny u prezentace v obálce. Změny a dohlášky na dohláškovém tiskopisu Vč oblasti předložte již vyplněné.
Šatny:
Pod širým nebem na shromaždišti, v případě špatného počasí ve vlastních stanech nebo dopravních prostředcích.
Občerstvení:
V centru stánky s bohatým výběrem občerstvení.
WC:
Na shromaždišti budou k dispozici chemické záchody TOI-TOI.
Na startu WC nebude. Neznečišťujte okolí startu!
Mytí:
V umyvadlech na shromaždišti.
Zdravotní služba:
Zdravotní služba v cíli.
Výsledky:
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu na označeném místě, oficiální výsledky a mezičasy budou k dispozici na stránkách Vč.oblasti a na stránce závodu: http://www.npa.cz/zavody/pohar2010/
Výdej map:
Mapy se odevzdávají v cíli do 12.00 hod.
Časový limit:
120 min pro všechny kategorie.
Vyhlášení:
Vyhlášení prvních tří závodníků v žákovských kategoriích, v ostatních kategoriích pouze vítězové ve 13.00 hod.
Protesty:
Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, při oprávněném protestu bude vklad vrácen.
Předpis:
Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu soutěží Vč oblasti ČSOS pro rok 2010.
Parkování:
Auta na louce u shromaždiště. Zákaz parkování mimo určené prostory, dbejte pokynů pořadatelů. Parkovné za auto 20 Kč. Autobusy při příjezdu od obce Mostka vyloží závodníky na označeném místě a odjedou parkovat na odstavnou plochu v obci Borovička. Při příjezdu v opačném směru od Horek odjedou parkovat do obce Mostka. Parkování autobusů zdarma.
Upozornění:
- Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě vysázených pasek.
- Zákaz vstupu do lesa se psy.
- Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru závodu a na shromaždišti.
- Prosíme o třídění odpadu - modrý pytel plast, černý pytel ostatní. - Prezentace a dohlášky budou bezpodmínečně ukončeny v 9.30!!!
- Poslední prodej fy KAZBOŠ - po vyhlášení výsledků losování cen!!!
Funkcionáři závodu:
ředitel závodu:          Kalibán Jaroslav
hlavní rozhodčí:         Novák Jiří
stavitel tratí:              Antoš Filip
velitel shromaždiště:  Novák Karel
Pořadatelé přejí všem závodníkům dobrý směr, šťastný lov (samozřejmě kontrol) a nezapomenutelné zážitky ze závodu na mapě YPERIT.
Partneři SK LOB Nová Paka
Aktualizováno: 14. října 2010   |   Webmaster   |   © 2010, SK LOB Nová Paka