10. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 24. června 2017

Pořadatel:      SK LOB Nová Paka (NPA)

Přihlášky:      do 18.06.2017 23:59 na ORIS
           
Shromaždiště:    Lány

Prezentace:     V centru závodu do 09:30 hod.

Start:        000 = 10.00 hod

Vzdálenosti:     parkování - centrum        do 1000 m
           centrum - start          do 1000 m
           centrum - cíl              0 m
           
Mapa:        1:10 000, E=5m, stav jaro 2017 - pro všechny kategorie 
           vodovzdorně upravená 

Trať:        zkrácená trať

Terén:        mírně kopcovitý s hustou sítí cest, četné hustníky a množství teréních tvarů,
           většinou dobrá průběžnost

Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad

Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
           hlavní rozhodčí: Filip Antoš
           stavba tratí:  Jiří Novák

Informace:      http://www.npa.cz/zavody/pohar2017/

Upozornění:     bude vybíráno parkovné
Aktualizováno: 30. června 2017   |   Webmaster   |   © 2017, SK LOB Nová Paka