pokyny v PDF
12. závod Východočeské oblasti v OB pro rok 2016

P O K Y N Y

Pořadatel:
SK Lyžování a orientačního běhu Nová Paka.
Datum:
Sobota 24. září 2016
Shromaždiště:
Doprava:
Příjezd na parkoviště je jednosměrný: ze silnice Tetín – Pecka odbočíte na úzkou silnici směr Bukovina, Arnoštov, Horní Javoří. Od této křižovatky bude značeno žlutě svítivými značkami! Z parkoviště je jednosměrný odjezd směr Bělá u Pecky! Pro autobusy je příjezd ze směru od Bělohradu a Nové Paky. V Bělé u Pecky závodníci vystoupí a autobusy pokračují do Pecky k parkování. V Nové Pace v ulici Krkonošská je stále omezení provozu - řízený v jednom pruhu. Počítejte se zdržením do 15 min.
Parkování:
Auta na louce u shromaždiště za poplatek 20 Kč, autobusy na zpevněné ploše v Pecce u továrny bývalé Tiby zdarma. Při parkování dbejte pokynů pořadatelů. Zákaz parkování na cestách v obci!!!
Prezentace:
Na shromaždišti od 8.45 do 9.30 hod.
Mapa:
PECKA 2015 1:10 000, E=5 m, revize srpen 2016, mapový klíč ISOM2000
autor: Zdeněk Sokolář
rozměr mapy formát A4, pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.
Terén:
Členitý, kopcovitý, většinou dobře průběžný. Kamenitá podložka s množstvím drobných skalních útvarů. Doporučujeme tejpování.
Závodní prostor:
Veškeré lesní prostory S od shromaždiště mimo značené cesty na start.
Vzdálenosti:
Shromaždiště – start:                       300 m
Shromaždiště – cíl:                              0 m
Parkoviště aut - shromaždiště: 0 až 100 m
Parkoviště autobusů - shromaždiště:   1100 m, převýšení 100 m značeno zelenými fábory
Start:
000 = 10.00 hod.
Intervalový, výdej map po startu, povinný úsek na mapový start - vzdálenost uvedena na startu.
!Pro kategorie HDR, T a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovního času 100!
Popisy kontrol:
Pro každou kategorii jsou pouze na shromaždišti na výsledkové věži.
Startovní listina:
Bude vyvěšena na shromaždišti na výsledkové věži a na startu. Změny a dohlášky na dohláškovém tiskopise Vč oblasti předložte již vyplněné. Změnový tiskopis bude k dispozici i na prezentaci.
Systém ražení:
Elektronický systém ražení SPORTident, poslední ražení při průběhu cílem. V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených okének na mapě. Kontrola ražení do mapy v cíli. Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskalifikován.
Časový limit:
90 min pro všechny kategorie.
Cíl:
Uzavření cíle ve 13:30.
Výdej map:
Mapy se odevzdávají za vyčítáním čipů, vydávány budou po odstartování posledního závodníka.
Vyhlášení vítězů:
Vyhlášení prvních tří závodníků ve všech žákovských kategoriích a všech dětí v kategorii HDR ve 13.30 hod.
Výsledky:
Průběžné výsledky budou vyvěšovány během závodu na výsledkové věži, oficiální výsledky a mezičasy budou k dispozici na stránkách ORISu, Vč. oblasti a na stránce závodu: http://www.npa.cz/zavody/pohar2016/
Občerstvení:
V cíli šťáva s vodou.
V centru stánky s bohatým výběrem občerstvení.
Šatny:
Pod širým nebem na shromaždišti, v případě špatného počasí ve vlastních stanech nebo dopravních prostředcích. Dodržujte prostor shromaždiště vymezený kalouny a nevstupujte na soukromé pozemky.
Školka:
Pro malé děti závodících rodičů bude zajištěna školka a dětský minizávod.
WC:
Na shromaždišti budou k dispozici chemické záchody TOI-TOI a pisoár.
Na startu WC není. Neznečišťujte okolí startu!!!
Mytí:
V umyvadlech na shromaždišti. Zákaz používání mycích prostředků.
Zdravotní služba:
Pořadatel zajišťuje v cíli první pomoc zdravotní sestrou. Ostatní ošetření nemocnice Jičín
Protesty:
Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, při oprávněném protestu bude vklad vrácen.
Předpis:
Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu soutěží Vč oblasti ČSOS pro rok 2016.
Upozornění:
- Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě vysázených pasek,
- Zákaz vstupu do lesa se psy. Závodník(ce) se psem nebude puštěn na start.
- Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru závodu a na shromaždišti.
- Prezentace a dohlášky budou bezpodmínečně ukončeny v 9.30!!!
- Ve stánku s občerstvením NPA bude prodej omezeného množství lahvového novopackého značkového piva.
- Vzhledem k výskytu nemoci špinavých rukou (žloutenky) v oblasti Nové Paky budou u WC a občerstvení umístěny nádoby s gelovou dezinfekcí. Apelujeme na vaší osobní zodpovědnost za její používání. Žádáme o poučení dětí a mládeže ve vašich oddílech a klubech.
Funkcionáři závodu:
ředitel závodu:          Kalibán Jaroslav
hlavní rozhodčí:         Antoš Filip, R3
stavitel tratí:             Novák Jiří, R2
velitel shromaždiště:   Novák Karel
Pořadatelé přejí všem závodníkům dobrý směr, šťastný lov (samozřejmě kontrol) a nezapomenutelné zážitky ze závodu na mapě PECKA.

 

Aktualizováno: 24. září 2016   |   Webmaster   |   © 2016, SK LOB Nová Paka