pokyny v PDF
Oblastní mistrovství a veteraniáda na krátké trati, 6. závod Východočeské oblasti v OB pro rok 2015

P O K Y N Y

Pořadatel:
SK Lyžování a orientačního běhu Nová Paka.
Datum:
Pátek 8. května 2015
Shromaždiště:
Doprava:
Příjezd na parkoviště je jednosměrný: ze silnice Tetín – Pecka odbočíte na úzkou silnici směr Bukovina, Arnoštov, Horní Javoří. Od této křižovatky bude značeno žlutě svítivými značkami! Z parkoviště je jednosměrný odjezd směr Bělá u Pecky! Pouze autobusy odjedou zpět směr Bukovina.
Parkování:
Auta na louce u shromaždiště za poplatek 20 Kč, autobusy na zpevněné ploše v centru obce zdarma. Při parkování dbejte pokynů pořadatelů. Zákaz parkování na cestách v obci!!!
Prezentace:
Na shromaždišti od 8.45 do 9.30 hod.
Mapa:
PECKA 2015 1:10 000, E=5 m, stav jaro 2015, mapový klíč ISOM2000
autor: Zdeněk Sokolář
rozměr mapy formát A4, pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.
Terén:
Členitý, kopcovitý, většinou dobře průběžný. Kamenitá podložka s množstvím drobných skalních útvarů. Doporučujeme tejpování.
Závodní prostor:
Veškeré lesní prostory a louky Z a S od shromaždiště mimo značené cesty na start.
Vzdálenosti:
Shromaždiště – start:                       800 m
Shromaždiště – cíl:                              0 m
Parkoviště aut - shromaždiště: 150 až 300 m
Parkoviště autobusů - shromaždiště:   100 m
Start:
000 = 10.00 hod.
Intervalový, výdej map po startu, povinný úsek na mapový start - vzdálenost uvedena na startu.
!Pro kategorie HDR, T a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovního času 100!
Popisy kontrol:
Pro každou kategorii jsou pouze na shromaždišti na výsledkové věži.
Startovní listina:
Bude vyvěšena na shromaždišti na výsledkové věži a na startu. Oddílové startovní listiny u prezentace v obálce. Změny a dohlášky na dohláškovém tiskopise Vč oblasti předložte již vyplněné. Změnový tiskopis bude k dispozici i na prezentaci.
Systém ražení:
Elektronický systém ražení SPORTident, poslední ražení při průběhu cílem. V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených okének na mapě. Kontrola ražení do mapy v cíli. Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskalifikován.
Časový limit:
90 min pro všechny kategorie.
Cíl:
Uzavření cíle ve 14:00.
Výdej map:
Mapy se odevzdávají za vyčítáním čipů do 12.20 hod.
Vyhlášení vítězů:
Vyhlášení prvních tří závodníků ve všech žákovských a mistrovských kategoriích, vítězů veteraniády a všech dětí v kategorii HDR ve 13.30 hod.
Výsledky:
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu na označeném místě, oficiální výsledky a mezičasy budou k dispozici na stránkách ORISu, Vč. oblasti a na stránce závodu: http://www.npa.cz/zavody/pohar2015/
Občerstvení:
V cíli šťáva s vodou.
V centru stánky s bohatým výběrem občerstvení.
Šatny:
Pod širým nebem na shromaždišti, v případě špatného počasí ve vlastních stanech nebo dopravních prostředcích. Dodržujte prostor shromaždiště vymezený kalouny a nevstupujte na soukromé pozemky.
WC:
Na shromaždišti budou k dispozici chemické záchody TOI-TOI a pisoár.
Na startu WC není. Neznečišťujte okolí startu!!!
Mytí:
V umyvadlech na shromaždišti. Zákaz používání mycích prostředků.
Zdravotní služba:
Pořadatel zajišťuje v cíli první pomoc zdravotní sestrou. Ostatní ošetření nemocnice Jičín
Protesty:
Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, při oprávněném protestu bude vklad vrácen.
Předpis:
Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu soutěží Vč oblasti ČSOS pro rok 2015.
Upozornění:
- Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě vysázených pasek,
- Zákaz vstupu do lesa se psy. Závodník(ce) se psem nebude puštěn na start.
- Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru závodu a na shromaždišti.
- Prezentace a dohlášky budou bezpodmínečně ukončeny v 9.30!!!
- Cesta na start vede přes Krkonošskou vyhlídku s nádherným výhledem na hřebeny Krkonoš.
- Vyjednána prohlídka hradu Pecka s výraznou slevou vstupného při předložení mapy Pecka 2015.
- 8.5. ve 20 hod koncert na hradu Pecka – Vzpomínka na Karla Kryla
- Ve stánku s občerstvením NPA bude prodej omezeného množství lahvového novopackého značkového piva.
Funkcionáři závodu:
ředitel závodu:          Kalibán Jaroslav
hlavní rozhodčí:         Antoš Filip, R3
stavitel tratí:             Novák Jiří, R2
velitel shromaždiště:   Novák Karel
Pořadatelé přejí všem závodníkům dobrý směr, šťastný lov (samozřejmě kontrol) a nezapomenutelné zážitky ze závodu na mapě PECKA.

 

Aktualizováno: 10. května 2015   |   Webmaster   |   © 2015, SK LOB Nová Paka