Východočeská oblast ČSOB
 
PROTOKOL 

 

14. závodu Východočeského poháru v OB pro rok 2010

 

 

Datum:                       sobota 9.10.2010

Místo:                         Borovnička

Mapa:                         YPERIT   1:10000,  E=5 m, stav léto 2010

Pořadatel:                  SK lyžování a orientačního běhu Nová Paka

 

Ředitel závodu:          Jaroslav Kalibán

Hlavní rozhodčí:        Jiří Novák                                   

Stavitel tratí:              Filip Antoš    

Velitel shromaždiště:  Karel Novák

 

 

ZHODNOCENÍ  ZÁVODU

 

Závod proběhl podle časového programu vydaného v pokynech za pěkného a slunečného podzimního počasí . K závodu bylo přihlášeno 715 závodníků, odstartovalo a cílem proběhlo 660 závodníků.

Všechny SI jednotka fungovaly bez problémů. Nebyl podán žádný protest, hlavní rozhodčí závod schválil ve všech kategoriích. V průběhu závody byly ošetřeny tři drobná zranění.

 

Žádáme o započítání průměru pro závodníky NPA.

 

Pořadatelé děkují MÚ Borovnička, LS Dvůr Králové a majitelům zapůjčených pozemků za vstřícný přístup  k pořádanému závodu. Dále děkují všem závodníkům za udržení pořádku a vzorné chování na startu i v centru závodu.

 

 

 

 

           Jiří Novák                                                                            Kalibán Jaroslav  

         hlavní rozhodčí                                                                        ředitel závodu

 

 

 

V Nové Pace, 9.10.2010