Východočeská oblast ČSOB
 
PROTOKOL 

 

11. závodu Východočeského poháru v OB pro rok 2009

 

 

Datum:                       sobota 26.9.2009

Místo:                         Borivnička

Mapa:                         YPERIT   1:10000,  E=5 m, stav léto 2009

Pořadatel:                  SK lyžování a orientačního běhu Nová Paka

 

Ředitel závodu:          Jaroslav Kalibán

Hlavní rozhodčí:        Filip Antoš                                  

Stavitel tratí:              Jiří Novák    

Velitel shromaždiště:  Karel Novák

 

 

ZHODNOCENÍ  ZÁVODU

 

Závod proběhl podle časového programu vydaného v pokynech za pěkného a slunečného podzimního počasí. K závodu bylo přihlášeno 691 závodníků, odstartovalo a cílem proběhlo 631 závodníků.

Hned na začátku závodu byla vyměněna nefunkční SI jednotka č.201, bez problémů fungovaly všechny ostatní kontrolní jednotky. Nebyl podán žádný protest, hlavní rozhodčí závod schválil ve všech kategoriích. V průběhu závodu byla ošetřena tři drobná zranění.

 

Žádáme o započítání průměru pro závodníky NPA.

 

Pořadatelé děkují MÚ Borovnička, LS Dvůr Králové a majitelům zapůjčených pozemků za vstřícný přístup k pořádanému závodu. Dále děkují všem závodníkům za udržení pořádku a vzorné chování na startu i v centru závodu.

 

 

 

 

           Filip Antoš                                                                           Kalibán Jaroslav  

         hlavní rozhodčí                                                                        ředitel závodu

 

 

 

V Nové Pace, 26.9.2009